Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1030 Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1030 DĖL SUTIKIMO DALYVAUTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOJE
PR-1030 DĖL SUTIKIMO DALYVAUTI „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLŲ“ PROGRAMOJE (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Savivaldybės tarybos sprendimu pritarti dalyvavimui „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje partnerio teisėmis.

  1. Projekto esmė.

Programoje turi dalyvauti ne mažiau kaip trys rajono mokyklos, kuriose mokosi daugiu negu 200 mokinių, ir mokyklos turės vykdyti tas veiklas, kurios anksčiau nebuvo finansuojamos pagal kitas programas. Šioje programoje būtų tinkamos dalyvauti Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija, Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija, Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija, Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Šio sprendimo įgyvendinimui papildomų savivaldybės biudžeto lėšų skirti nereikės. Su programos projektų įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos dengiamos 100 proc.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Jeigu Šalčininkų rajono savivaldybė būtų atrinkta dalyvauti Programoje, reikėtų atnaujinti Šalčininkų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano priedus pagal atnaujintas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles.