Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1029 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-498 "Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusio galios
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Justyna Dovgialo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1029 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-498 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIO GALIOS
PR-1029 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-498 "DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMŲ UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIO GALIOS (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimo projektu siūloma panaikinti Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą.

  1. Projekto esmė.

Pasikeitus teisės akto nuostatoms, kurios reglamentuoja savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimą, siūloma pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimą Nr. T-498 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 dalimi panaikinamas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimas.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Nenumatomas.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.