Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1031 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Justyna Dovgialo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1031 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
PR-1031 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1031 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LĖŠŲ, REIKALINGŲ VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGAI, PRIEŽIŪRAI IR TVARKYMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ KŪRIMUI IR ŽELDINIŲ VEISIMUI, ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMUI, VIEŠŲJŲ ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖMS ATLIKTI, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Nustatyti lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarką Šalčininkų rajono savivaldybėje.

  1. Projekto esmė.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir  28 straipsnio 1 dalį patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo (toliau – aprašas) finansavimo šaltinius ir lėšų planavimą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Papildomos biudžeto lėšos nenumatomos.