Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1020 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Justyna Dovgialo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1020 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI
PR-1020 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI (1 PRIEDAS)
PR-1020 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ SENIŪNIJOS MARAZŲ KAIMO GATVEI (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslai.

Šiame Tarybos sprendimo projekte siūloma, atsižvelgus į Šalčininkų rajono savivaldybės Jašiūnų seniūnijos 2022 m. vasario 24 d. raštą Nr. SDR-13, suteikti Akacijų gatvės pavadinimą gatvei Marazų kaime.

  1. Projekto esmė.

Siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, pavestas savivaldybei, jog gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo bei jį įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis reikalingas tarybos sprendimas dėl gatvių pavadinimų suteikimo

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keiutimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašų, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reaikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymų Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

                             Apie numatomą ir priimtą savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jašiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei“ tą pačią dieną po įregistravimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje bus paskelbta Jašiūnų seniūnijos patalpose, Savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentose bei savivaldybės interneto svetainėje.