Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1019 Dėl savivaldybės turto perdavimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1019 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO
PR-1019 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO (1 PRIEDAS)
PR-1019 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO (2 PRIEDAS)
PR-1019 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

  1. Perduoti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal priedą.
  2. Perėmus 1 punkte nurodytą trumpalaikį turtą, perduoti jį viešajai įstaigai Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrui 10 metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti.
  3. Projekto esmė

Viešoji įstaiga Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centras kreipėsi su prašymu leisti perduoti laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti trumpalaikį turtą.

Projektas parengtas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į viešosios įstaigos Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centro prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.