Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1018 Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1018 DĖL BUTO PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
PR-1018 DĖL BUTO PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (1 PRIEDAS)
PR-1018 DĖL BUTO PIRKIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Šio sprendimo tikslas – pritarti buto Mokyklos g. 19-29, Šalčininkų mst. (unikalus Nr. 8597-1000-4017:004) pirkimui už derybų metu nustatytą kainą, neviršijančią nepriklausomo turto vertintojo nustatytą buto vertę, atlikus individualų turto vertinimą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.

  1. Projekto esmė

             2016 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Socialinio būsto plėtra Šalčininkų rajone“. Projektu sprendžiama problema – socialinio būsto nepakankamas prieinamumas Šalčininkų rajono savivaldybėje. Įgyvendinant šį projektą, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vykdo socialinių būstų pirkimą. Perkamo socialinio būsto vertinimo kriterijai: būsto kaina; būsto techninė būklė; energinio naudingumo klasė; būsto atstumas iki artimiausios viešojo transporto stotelės (matuojant spinduliu).

                             Nuo 2017 m. gruodžio 16 d. įsigaliojo naujas Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 (toliau –  Aprašas), kuris pakeitė aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841. Vadovaujantis Aprašo 67 punktu Savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Pirkimo komisijos sprendimą dėl derybas laimėjusio kandidato, pateikia Savivaldybės tarybai tvirtinti sprendimo pirkti butą savivaldybės nuosavybėn projektą.

Socialinio būsto pirkimo komisija pripažino laimėtoju kandidatą, parduodantį vieno kambario 27,97 kv. m naudingojo ploto butą Mokyklos g. 19-29, Šalčininkų mst. (unikalus Nr. 8597-1000-4017:0041)  už  38300,00 eurų (trisdešimt aštuonis tūkstančius tris šimtus) eurų.

Butą vertino UAB „Apus turtas“. Vertintojo ataskaitoje nurodyta, kad buto (unikalus Nr. 8597-1000-4017:0041), esančio Mokyklos g. 19-29, Šalčininkų mst.  rinkos vertė – 38300,00 (trisdešimt aštuoni tūkstančiai trys šimtai) eurų

Tarybai priėmus sprendimą, minėto buto pirkimo-pardavimo sandoris bus sudaromas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Reikės lėšų apmokėti kandidatams už perkamus butus bei už notaro paslaugas.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.