Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1017 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1017 DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO
PR-1017 DĖL NUOMOS MOKESČIO SUMAŽINIMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas

Tarybos sprendimo projekto „Dėl nuomos mokesčio sumažinimo“ tikslas:

  1. SumažintiS.M.50 procentų 1 metams nuomos mokestį už nuomojamą butą Vilniaus g. (duomenys neskelbtini), Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 25,81 kv. m), nuosavybės teise priklausantį Šalčininkų rajono savivaldybei.
  2. SumažintiL.L.50 procentų 1 metams nuomos mokestį už nuomojamą gyvenamąjį namą Miško g. (duomenys neskelbtini), Raščiūnų k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav. (gyvenamojo namo unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras gyvenamojo namo plotas – 73,27 kv. m), nuosavybės teise priklausantį Šalčininkų rajono savivaldybei.
  3. Sumažinti R.F. 50 procentų 2 metamsnuomos mokestį už nuomojamą butą Sodų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (buto unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 35,63 kv. m), nuosavybės teise priklausantį Šalčininkų rajono savivaldybei.
  1. Projekto esmė

            Nuomos mokesčio sumažinimą reglamentuoja Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-105, IV skyrius.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-557 „Dėl leidimo atlikti remonto darbus“ buvo leista S.M. atlikti nuomojamo buto Vilniaus g. (duomenys neskelbtini), Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 25,81 kv. m), nuosavybės teise priklausančio Šalčininkų rajono savivaldybei, remonto darbus (apšiltinti buto sienas), investuojant privačias lėšas.

Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. DĮV-402 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija apžiūrėjo nuomojamo buto Vilniaus g. (duomenys neskelbtini), Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. atliktą remontą. Komisija, apžiūrėjusi šį butą, nustatė, kad buvo atlikti tokie remonto darbai: apšiltintos buto sienos. Komisija, atsižvelgdama į atliktus remonto darbus bei pateiktus dokumentus, nustatė, kad nuomojamo buto Vilniaus g(duomenys neskelbtini), Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. nuomininkė S.M. remonto darbų atliko už 112,85 Eur.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-745 „Dėl leidimo atlikti remonto darbus“ buvo leista L.L. atlikti nuomojamo gyvenamojo namo Miško g. (duomenys neskelbtini), Raščiūnų k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav. (gyvenamojo namo unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras gyvenamojo namo plotas – 73,27 kv. m), nuosavybės teise priklausančio Šalčininkų rajono savivaldybei, remonto darbus (įrengti biologinį nuotekų valymo įrenginį, užbetonuoti ir pakeisti grindis, išvedžioti kanalizacijos vamzdžius), investuojant privačias lėšas.

Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. DĮV-73 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija apžiūrėjo nuomojamo gyvenamojo namo Miško g. (duomenys neskelbtini), Raščiūnų k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav. atliktą remontą. Komisija, apžiūrėjusi šį gyvenamąjį namą, nustatė, kad buvo atlikti tokie remonto darbai: užbetonuotos ir pakeistos grindys, išvedžioti kanalizacijos vamzdžiai. Komisija, atsižvelgdama į atliktus remonto darbus bei pateiktus dokumentus, nustatė, kad nuomojamo gyvenamojo namo Miško g. (duomenys neskelbtini), Raščiūnų k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav. nuomininkė L.L. remonto darbų atliko už 157,75 Eur.

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-792 „Dėl leidimo atlikti remonto darbus“ buvo leista R.F. atlikti nuomojamo buto Sodų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (buto unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), bendras buto plotas – 35,63 kv. m), nuosavybės teise priklausančio Šalčininkų rajono savivaldybei, remonto darbus (pakeisti krosnį, sutvirtinti pamatus), investuojant privačias lėšas.

Šalčininkų rajono savivaldybės direktoriaus 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DĮV-319 „Dėl komisijos sudarymo“ sudaryta komisija apžiūrėjo nuomojamo buto Sodų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. atliktą remontą. Komisija, apžiūrėjusi šį butą, nustatė, kad buvo atlikti tokie remonto darbai: pakeista krosnis, sutvirtinti pamatai. Komisija, atsižvelgdama į atliktus remonto darbus bei pateiktus dokumentus, nustatė, kad nuomojamo buto Sodų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. nuomininkė R.F. remonto darbų atliko už 299,94  Eur.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-105, 7 punktu, atsižvelgiant į S.M., L.L. ir R. F. prašymus bei komisijų, sudarytų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. DĮV-402 „Dėl komisijos sudarymo“, 2022 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. DĮV-73 „Dėl komisijos sudarymo“, 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. DĮV-319 „Dėl komisijos sudarymo“, pasiūlymus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

            Skirti lėšų sprendimui vykdyti nereikia.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

            Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.