Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1016 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1016 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-1016 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
PR-1016 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
PR-1016 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (3 PRIEDAS)
PR-1016 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (4 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

  1. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Baltosios Vokės lopšeliui - darželiui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį pastatą – vaikų lopšelį – darželį Žalioji g. 7A, Baltosios Vokės m., Šalčininkų r. sav. (pastato unikalus Nr. 4400-0813-2012, bendras pastato plotas – 1307,34 kv. m, pažymėjimas plane – 1C2/p, inventorinis Nr. RSA803234, įsigijimo vertė – 468 852,05 Eur, likutinė vertė (2022 m. vasario 28 d.) – 318 707,28 Eur).
  2. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą – kompiuterį Lenovo Think Centre M83z RW/QW8.1P Office, inventorinis Nr. 7000049311 (įsigijimo vertė – 954,86 Eur, likutinė vertė (2022 m. vasario 28 d.) – 0,00 Eur).
  3. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 1 priedą.
  4. Perduoti biudžetinei įstaigai Eišiškių laisvalaikio ir verslo centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 2 priedą.
  5. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal 3 priedą.
  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba kreipėsi su prašymu perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą.

Biudžetinės įstaigos kreipėsi su prašymais leisti perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro patikėjimo teise valdomą ilgalaikį ir trumpalaikį turtą.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus ir sutikimus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.