Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2022-03-31 Nr.32
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  2022 m. kovo 31 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

 

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

         

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-1032

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

V.Zareckienė

V.Zareckienė

3.

PR-1014

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

V.Jelagina

J.Rybak

4.

PR-1013

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

5.

PR-1016

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

K.Ziminska

J.Rybak

6.

PR-1017

Dėl nuomos mokesčio sumažinimo

K.Ziminska

J.Rybak

7.

PR-1018

Dėl buto pirkimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn

G.Šamašova

J.Rybak

8.

PR-1036

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį

K.Ziminska

J.Rybak

9.

PR-1019

Dėl savivaldybės turto perdavimo

K.Ziminska

J.Rybak

10.

PR-1037

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

K.Ziminska

J.Rybak

11.

PR-1040

Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

12.

PR-1042

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

J.Galin

J.Rybak

13.

PR-1033

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos nuostatų patvirtinimo

E.Sudnicka

G.Jurgo

14.

PR-1012

Dėl saulės šviesos energijos elektrinių išdėstymo  žemės sklype unikalus Nr. 4400-2243-0024, Nr. 4400-2243-0524  Šalčininkų r. sav. Šalčininkų sen. Didžiųjų Baušių k. specialiojo plano rengimo

A.Vasiukevič

V.Rutkovskaja

15.

PR-1020

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Jasiūnų seniūnijos Marazų kaimo gatvei

G.Kurilo

J.Dovgialo

16.

PR-1015

Dėl Šalčininkų rajono Dainavos seniūnijos Pajuodupio kaimo gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo

G.Kurilo

J.Dovgialo

17.

PR-1031

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdynų kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

D.Politova

J.Dovgialo

18.

PR-1045

PR-1039

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kelių (gatvių) 2022-2024 m. prioritetinio objektų sąrašo patvirtinimo

M.Dudoit

J.Dovgialo

19.

PR-1029

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-498 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusio galios 

V.Jereminovič

J.Dovgialo

20.

PR-1028

Dėl įgaliojimų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo

A.Sankovska

R.Markevič

21.

PR-1030

Dėl sutikimo dalyvauti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje

E.Učkuronis

R.Markevič

22.

PR-1034

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-601 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo

H.Danulevič

R.Markevič

23.

PR-1021

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

G.Rogoža

R.Sokolovič

24.

PR-1022

Dėl tikslinės pašalpos skyrimo

G.Rogoža

R.Sokolovič

25.

PR-1023

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro nuomojamų techninės pagalbos priemonių įkainių nustatymo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

26.

PR-1024

Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų  socialinių paslaugų kainų nustatymo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

27.

PR-1025

Dėl socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų kainų nustatymo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

28.

PR-1026

Dėl Šalčininkų  rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 8 d. sprendimo Nr. T-594 „Dėl laikino atokvėpio paslaugos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims organizavimo ir teikimo Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

R.Sokolovič

R.Sokolovič

29.

PR-1027

Dėl nevyriausybinių organizacijų vaikų dienos centruose akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros, teikiamos  Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems vaikams,  išlaidų finansavimo dydžio nustatymo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

30.

PR-1035

Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo papildymo

G.Rogoža

R.Sokolovič

31.

PR-1041

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

32.

PR-1038

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimo Nr.T-420 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo dalinio pakeitimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

33.

PR-1043

Dėl  viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės lovų skaičiaus patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

34.

PR-1044

Dėl viešosios įstaigos Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės organizacinės struktūros patvirtinimo

J.Černiavskienė

R.Sokolovič

   

Papildomi klausimai

   
         

Šalčininkų rajono savivaldybės meras                                            &

Balsavimas
100%
Prieš
%
Susilaikė
%
 • Palevič Zdzislav - Už
 • Dudoit Lucija - Už
 • Gudač Natalja - Už
 • Suchocka Marija - Už
 • Sinkevič Jadvyga - Už
 • Voitechovič Jaroslav - Už
 • Romanovski Tadeuš - Už
 • Tomaševič Henrik - Už
 • Rudzis Tadeuš - Už
 • Jesvilienė Ana - Už
 • Bandalevič Anton - Už
 • Daškevič Boleslav - Už
 • Slavinska Kristina Marija - Už
 • Ščerbaitė Alicija - Už
 • Vencius Stanislav - Už
 • Volochovič Zbignev - Už
 • Butkevičienė Jolanta - Už
 • Jurševičiene Danuta - Už
 • Narkun Marius - Už
 • Radzevičius Stasys - Už
 • Irena Bojarun - Už
 • Černiavskaja Katrina - Už
 • Duchnevič Liliana - Už