Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1013 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1013 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-1013 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
PR-1013 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Perduoti savivaldybės biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nematerialųjį trumpalaikį turtą pagal sąrašą.

  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra perdavė Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausiusį ir Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdytą nematerialųjį trumpalaikį turtą, kuris pagal poreikį buvo paskirstytas savivaldybės švietimo įstaigoms. Perduotas turtas įsigytas iš valstybės biudžeto lėšų.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.