Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.32
KlausimasPR-1014 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-1014 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
PR-1014 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-1014 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

            Teikiamu sprendimo projektu siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, kad jie atitiktų esamą teisinį reglamentavimą.

  1. Projekto esmė.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 1 dalis numato, kad juridiniai

asmenys veikia pagal savo steigimo dokumentus: įstatus, steigimo sandorį arba įstatymų numatytais atvejais – bendruosius nuostatus. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 10 punktą savivaldybės administracijos nuostatų tvirtinimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija. To paties įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba, o 30 straipsnio 1 dalis nurodo, kas sudaro savivaldybės administraciją. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies  1 punkte numatyta, kad biudžetinės įstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. To paties įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad pakeistus biudžetinės įstaigos nuostatus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. Pakeistus biudžetinės įstaigos nuostatus pasirašo savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos vardu veikiantis asmuo arba savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos įgaliotas asmuo. Pakeisti biudžetinės įstaigos nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams). Vertinti nereikia.