Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas27. (PR-906) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimo Nr. T-1096 „Dėl atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-906 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. T-1096 „DĖL ATVEJO VADYBOS IR ŠEIMŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ PAVEDIMO ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI“ PAKEITIMO
PR-906 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. GEGUŽĖS 30 D. TARYBOS SPRENDIMO NR. T-1096 „DĖL ATVEJO VADYBOS IR ŠEIMŲ SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ PAVEDIMO ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI“ PAKEITIMO
Aprašymas
  1. 1. Projekto tikslas ir esmė. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25¹ straipsnio įgyvendinimo“, kuriuo nustatoma, kad nuo 2021 m. liepos 1 d. už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos. Asmeninė pagalba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Šiuo sprendimu siūloma padidinti Šalčininkų socialinių paslaugų centro  didžiausią leistiną pareigybių  skaičių nuo 49,2  - kuris buvo patvirtintas 2019 m. gruodžio 18 d. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-236 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimo Nr. T-1096 „Dėl atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo“, iki 56,45 pareigybių.

            Šalčininkų socialinių paslaugų centras nuo 2016 metų vykdo projektą „Integrali pagalba asmens namuose Šalčininkų rajono savivaldybės gyventojams 08.4.1-ESFA-V-418-04-0007“, kurio užbaigimas numatomas 2021 m. lapkričio 15 d.

Siekiant išsaugoti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją bei užtikrinti tolesnį slaugos teikimą 14 rajono gyventojų, turinčių specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, būtina įsteigti 4 slaugytojo padėjėjo ir 0,25 bendrosios praktikos slaugytojo pareigybes.

 Nuo 2021 m. liepos 1 d. asmeninės pagalbos teikimo organizavimas ir vykdymas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu pavestas savivaldybėms. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. liepos mėn. pasirašė Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, naudojimo sutartį, kurios pagrindu Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai 2021 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirta 30,1 tūkst. Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Šiuo tikslu reikalinga įsteigti naujas 3 asmeninio asistento pareigybes  Šalčininkų socialinių paslaugų centre asmeninei pagalbai teikti.

Teikiant asmeninę pagalbą planuojama, kad iki 2021 m. pabaigos, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, asmeninę pagalbą gaus iki 10 neįgaliųjų asmenų. Asmeninis asistentas galės suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, galės padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. 

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų poreikis integraliai pagalbai iš savivaldybės biudžeto lėšų  nuo 2021m. lapkričio 16 d. iki gruodžio 31 d. sudaro 5900 Eur.

Lėšų poreikis asmeninei pagalbai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų vienam mėnesiui  3 asmeninio asistento pareigybėms kas mėnesį  sudaro 3100 Eur.