Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas19. (PR-907) Dėl nekilnojamojo turto nurašymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-907 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO
PR-907 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą:

  1. Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – gyvenamojo namo pamatus (nebaigtą statybą) Jono Pauliaus II g. 36A, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav., (inventorinis Nr. RSA100002, pradinė įsigijimo vertė – 10 496,41 Eur, likutinė vertė – 6 079,10 Eur).
  2. Nurašyti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – ūkinį pastatą, esantį Mokyklos g. 20, Tetėnų k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 4400-2152-5180, pažymėjimas plane – 2I1/ž, užstatytas plotas – 78,00 kv. m, inventorinis Nr. PAB-12522, pradinė įsigijimo vertė – 390,12 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur).
  3. Įgalioti:

3.1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Eišiškių seniūnijos seniūną Miroslavą Bogdiun organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto išardymą ir likvidavimą.

3.2. Biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos direktorę Galiną Molis organizuoti šio sprendimo 2 punkte nurodyto turto išardymą ir likvidavimą.

  1. Projekto esmė.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio skyrius pateikė pasiūlymą nurašyti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą (nebaigtą statybą), esantį Jono Pauliaus II g. 36A, Eišiškių sen., Šalčininkų r. sav. Šis turtas yra apskaitomas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos apskaitos registruose. Apžiūrėjus šį turtą, nustatyta, kad statinys yra pavojingas vaikų ir kitų aplinkinių žmonių saugumui, tai pat esančiame statinio rūsyje kaupiasi šiukšlės. Šio statinio tolimesnė statyba nėra tikslinga dėl pamatų senumo ir jų būklės. Prie pastato yra penki daugiabučiai namai, kurių gyventojai dažnai skundžiasi statinio keliamu pavojumi. 

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla kreipėsi su prašymu leisti nurašyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą – nekilnojamąjį turtą – ūkinį pastatą, esantį prie mokyklos pastato Mokyklos g. 20, Tetėnų k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav.

Biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos sudaryta komisija, apžiūrėjusi šį turtą, nustatė, kad pastato stogas – asbestinis, konstrukcija ir sienos – medinės. Pastatas pažeistas puvinio, viena siena su stogo konstrukcijos dalimi supuvo ir nugriuvo. Šis pastatas kelia pavojų mokiniams ir gali visiškai sugriūti. Komisija siūlo ši turtą nurašyti. Nekilnojamasis turtas – ūkinis pastatas, esantis prie mokyklos  pastato Mokyklos g. 20, Tetėnų k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos direktorės įsakymu yra pripažintas netinkamas (negalimas) naudoti.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 27 straipsnio 2 ir 6 dalimis, remiantis Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1228 redakcija) ,,Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.