Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas25. (PR-903) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-903 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
PR-903 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aprašymas
  1. Projekto tikslai:

Tikslas – įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų tikslus, uždavinius ir funkcijas, plėtoti socialines paslaugas bei užtikrinti Šalčininkų rajono bendruomenės poreikius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo NR. I-1489 30 straipsnio pakeitimu (Nr. XIIIP-3133920, patvirtintu 2020-11-05). Šalčininkų rajono švietimo įstaigų prašymais siūloma iš dalies pakeisti nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių švietimo įstaigose.

  1. Projekto esmė:

Patikslinti savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti:

Lėšos bus skirtos pagal poreikį tikslinant Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetą.