Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas22. (PR-912) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Jelena Uljanovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-912 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-540 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
PR-912 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-540 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aprašymas

DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-540 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

  1. Projekto tikslai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu tikslinamas 2021 metų biudžetas.

  1. Projekto esmė.
  1. Padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. pajamų bei išlaidų planą 4 820,0 Eur pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. sakymą Nr. V-1990 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, iš jų:

1.1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, apmokant viešajai įstaigai Eišiškių asmens sveikatos priežiūros centrui 660,0 Eur;

2.2. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, apmokant viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui 4 160,0 Eur.

  1. Padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. pajamų bei išlaidų planą 72 800,0 Eur pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 8 d. sakymą Nr. 1V-588 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. 1V-12 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo“ pakeitimo“, iš jų: Šalčininkų savivaldybės priešgaisrinei tarnybai valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 72 800,0 Eur, iš jų: darbo užmokesčiui 71 780,0 Eur.
  2. Padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. pajamų bei išlaidų planą 254 500,0 Eur pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 29 d. įsakymą Nr. 3-380 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais sąrašo patvirtinimo“, iš jų Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai 254 500,0 Eur, iš jų turtui įsigyti 148 000,0 Eur.
  3. Padidinti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos 2021 m. pajamų bei išlaidų planą 144 751,0 Eur pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 22 d. nutarimą Nr. 746 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, paskirstyti 144 751,0 Eur savivaldybės biudžetinėms įstaigoms kompensuoti patirtas materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstemaliajai situacijai, išlaidas.
  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Pajamų planas didinamas pagal Lietuvos Respublikos atitinkamų ministerijų patvirtintus teisės aktus.