Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas16. (PR-905) Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2022 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-905 DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2022 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
PR-905 DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2022 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
PR-905 DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2022 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
PR-905 DĖL VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2022 METŲ FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ PAGAL VEIKLOS RŪŠIS NUSTATYMO
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslas:

                      Sprendimo projekto tikslas - nustatyti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius, kurie bus taikomi įsigyjant verslo liudijimus veiklai, vykdomai 2022 metais Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje ir Lietuvos Respublikoje bei lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus, sąrašą.

  1. Projekto esmė:

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 3 punktu.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punkte nustatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – teikti mokesčių lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita, 37 punkte išdėstyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – vietinių mokesčių tarifų nustatymas.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad įsigyjant verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, taikomos lengvatos, kurias turi teisę taikyti savivaldybių tarybos.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 3 punkte nurodyta, kad rekomenduojama Savivaldybėms iki einamųjų metų lapkričio 10 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie nustatytą (patvirtintą) kitų metų fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Kiekvienais metais savivaldybių tarybos turi teisę iš naujo patvirtinti po tris fiksuotus pajamų mokesčio dydžius kiekvienai individualiai veiklai:

  1. Neribojant veiklos teritorijos.
  2. Visoje Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m., Neringos, Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto teritoriją.
  3. Konkrečios savivaldybės teritorijoje.

Tvirtinama Fiksuotų pajamų mokesčių dydžių sąrašo forma atitinka pateiktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslintą Fiksuoto pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus xxxx metais (pradedant nuo 2021 m.) vykdomai veiklai, sąrašo rekomendacinę formą. Fiksuotų pajamų mokesčių dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus, nekeičiami. Taip pat nekeičiamos lengvatos, taikomos įsigyjant verslo liudijimus vykdomai veiklai. Lieka galioti 2021 metams patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčių dydžiai ir lengvatos.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti:

                      Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams):

Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-442 „Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2021 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo“.