Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas15. (PR-900) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (1 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (2 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (3 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (4 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (5 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (6 PRIEDAS)
PR-900 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (7 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Sprendimo projektu siūloma:

  1. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal 1 priedą.
  2. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros gimnazijai“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazijai patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą pagal 2 priedą.
  3. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 3 priedą.
  4. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 4 priedą.
  5. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 5 priedą.
  6. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų lopšeliui – darželiui ,,Žilvitis“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą pagal 6 priedą.
  7. Projekto esmė

Biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijai perduodamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas įsigytas įgyvendinant projektą: „Šalčininkų r. Eišiškių gimnazijos modernizavimas“.

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazija kreipėsi su prašymu leisti perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ilgalaikį turtą.

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinė mokykla kreipėsi su prašymu leisti perduoti biudžetinėms įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise trumpalaikį turtą.

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija kreipėsi su prašymu leisti perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų lopšeliui – darželiui ,,Žilvitis“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise trumpalaikį turtą.

Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į biudžetinių įstaigų prašymus ir sutikimus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.