Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas14. (PR-898) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-898 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI
PR-898 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI (1 PRIEDAS)
PR-898 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠALČININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai Šiuo sprendimu siūloma:
  2. Perduoti viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 20 metų jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą pagal priedą.
  3. Pripažinti netekusiomis galios 2016 m. spalio 19 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. F4-16-12 ir 2019 m. lapkričio 15 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. F4-19-23, kurių pagrindu buvo perduotas pagal panaudos sutartis šio sprendimo 1 punkte nurodytas turtas viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui.
  4. Projekto esmė

                             Viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui perduodamas turtas įsigytas įgyvendinus projektą ,,Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.