Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas13. (PR-897) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-301 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-897 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-301 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO" PAKEITIMO
PR-897 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-301 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-301 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo“ 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

,,NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, PERDUODAMŲ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS  MOKYKLAI, SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Patalpos žymėjimas kadastrinių matavimų byloje Nr. 85/9917

Patalpos plotas, kv. m

Patalpų pavadinimas

Patalpos Nr. pastato plane

Pastabos

1.

3-20

15,57

Direktoriaus kabinetas

315

Šiomis patalpomis naudojasi tik Jašiūnų muzikos mokykla

2.

3-6

20,39

Klasė

311

3.

3-23

17,36

Pagalbinė patalpa

319

4.

3-9

9,50

Sandėliukas

312

5.

3-4

52,87

Klasė

301

Šiose patalpose Jašiūnų muzikos mokyklos užsiėmimai vyksta Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos ir Jašiūnų pagrindinės mokyklos ugdymo procesui pasibaigus.

6.

3-3

51,91

Klasė

302

7.

3-2

50,29

Klasė

303

8.

3-18

66,60

Kabinetas

313

9.

3-22

67,95

Klasė

318

10.

3-24

61,94

Klasė

320

11.

3-28

116,81

Aktų salė

-

12.

3-11

6,95

Tualetas

-

Iš viso:

538,14“

 
  1. Projekto esmė

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla kreipėsi su prašymu suteikti papildomas patalpas jos nuostatuose numatytai veiklai vykdyti, nes mokyklai trūksta patalpų organizuoti užsiėmimus. Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla paaiškino, kad dėl ekstremalios situacijos Lietuvoje ugdymo procesas 2021 – 2022 m. m., kaip ir 2020 – 2021 m. m., organizuojamas siekiant užtikrinti Valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas, laikantis grupių izoliacijos principo, kai vienos klasės mokiniams visos pamokos vedamos tose pačiose patalpose. Dėl šios priežasties Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos ir Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinės mokyklos pamokos baigiasi vėlai. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos pamokos prasideda pasibaigus minėtų biudžetinių įstaigų ugdymo procesams ir baigiasi vėlai vakare. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą lanko ne tik mokiniai iš Jašiūnų miestelio bet ir iš aplinkinių gyvenviečių. Atžvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos prašymą, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-301 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo“ 2 priede esanti lentelė papildyta patalpomis (patalpų indeksai plane 3-23, 3-9, 3-22). Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija sutiko perduoti papildomas patalpas biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklai.

 Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos prašymą ir biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazijos sutikimą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimo vykdymui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.