Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-10-13 Nr.26
Klausimas12. (PR-896) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-896 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-670 ,,DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
PR-896 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-670 ,,DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija:

,,Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos

2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-670

,,Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“

                                                                                                                                                       1 priedas

MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, PERDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos kodas

Įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

 

1.                                   

191415758

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

Interaktyvusis ekranas su mobiliu stovu

IT-016105

1

5397,81

5397,81

 

2.                                   

291408750

Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

lT-017194

1

543,29

543,29

 

3.                                   

291408750

Šalčininkų lopšelis-darželis „Pasaka“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine

pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017195

1

543,29

543,29

 

4.                                   

191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis

„Vyturėlis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017396

1

543,29

543,29

 

5.                                   

191408945

Šalčininkų lopšelis-darželis

„Vyturėlis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017197

1

543,29

543,29

 

6.                                   

191409285

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  lopšelis-darželis

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine

pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017198

1

543,29

543,29

 

7.                                   

191409132

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis

„Žiburėlis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017199

1

543,29

543,29

 

8.                                   

191409132

Šalčininkų r. Eišiškių lopšelis-darželis

„Žiburėlis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017200

1

543,29

543,29

 

9.                                   

291410630

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis

„Žilvitis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine

pele+Išorinis DVD±RW DL

įrenginys)

IT-017201

1

543,29

543,29

 

10.

291410630

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis

„Žilvitis“

Nešiojamasis kompiuteris HP ProBook 455 G7 (su krepšiu+optine

pele+Išorinis DVD±RW DL įrenginys)

IT-017202

1

543,29

543,29

 

Iš viso:

10

 

10287,42“

                     
  1. Projekto esmė

Nacionalinė švietimo agentūra kreipėsi raštu su prašymu dėl techninės klaidos Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. balandžio 6 d. rašte Nr. SD-847 pateikto netinkamo Tarybos sprendimo pavyzdžio inicijuoti 2021 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimo Nr. T-670 pakeitimą pakeičiant Savivaldybei perduodamo nešiojamojo kompiuterio (su krepšiu, optine pele ir išoriniu DVD±RW DL įrenginiu) modelį iš HP ProBook 450 G7 į HP ProBook 455 G7.

 Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. rugsėjo 24 d. raštą Nr. SD-2952 (1.6E) ,,Dėl 2021 m. rugpjūčio 27 d. tarybos sprendimo Nr. T-670 pakeitimo“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimo vykdymui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.