Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas11. (PR-892) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-892 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ
PR-892 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (1 PRIEDAS)
PR-892 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE PAGAL SAVIVALDYBĖS TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Šiuo sprendimu siūloma:

  1. Perduoti viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį 20 metų jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį turtą pagal priedą.
  2. Pripažinti netekusia galios 2019 m. spalio 1 d. Savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. F4-19-20, kurios pagrindu buvo perduotas šio sprendimo 1 punkte nurodytas turtas viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei.
  3. Projekto esmė

                             Viešajai įstaigai Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninei perduodamas turtas įsigytas įgyvendinus projektą „Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 17 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-620 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.