Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas10. (PR-889) Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-889 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
PR-889 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                      Šiuo sprendimu siūloma:

Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklai 5 metams laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti:

  1. 466,15 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate Jono Pauliaus II g. 26, Eišiškių m., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8500-1002-0014, pastato pažymėjimas plane – 1C4/p, patalpos pažymėtos plane – 1-9, 1-14, 1-17, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22) pagal suderintą grafiką.
  2. 313,40 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų ,,Santarvės“ gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate Vytauto g. 35, Šalčininkų m. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0551-7360, pastato pažymėjimas plane – 1C3b, patalpos pažymėtos plane – 1-33, 1-38, 1-39, 1-41) pagal suderintą grafiką.
  3. 328,99 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate Vilniaus g. 8, Baltosios Vokės m., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8595-5001-2019, pastato pažymėjimas plane – 1C2/p, patalpos pažymėtos plane – 1-43, 1-44, 1-45, 1-46, 1-49) pagal suderintą grafiką.
  1. Projekto esmė.

Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla kreipėsi su prašymu perduoti pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose ir šiuo metu biudžetinių įstaigų patikėjimo teise valdomuose pastatuose.

 Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.