Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas9. (PR-888) Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-888 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI
PR-888 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI (1 PRIEDAS)
PR-888 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIAJAM POLICIJOS KOMISARIATUI (2 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma perduoti Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 5 metams laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jo šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą pagal priedą.

 Perduotas turtas bus naudojamas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato veiklai vykdyti.

  1. Projekto esmė.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariatas (toliau – Komisariatas), siekdamas užkardyti teisės pažeidimus, vykdyti prevenciją ir operatyviai reaguoti į vietos gyventojų pranešimus ir sukurti bei kurti saugią aplinką visuomenei, esant tarnybiniam būtinumui, pateikė raštą su prašymu dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis jo šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

Rašte pateikiama informacija apie Komisariato pastarųjų metų vykdomą veiklą. Komisariato veikla organizuojama siekiant maksimaliai užtikrinti Šalčininkų rajono bendruomenės saugumą, didinti pasitikėjimą policija. Vienas iš svarbiausių socialinių partnerių, užtikrinančių Šalčininkų rajono bendruomenės saugumą, yra Šalčininkų rajono savivaldybė. Remiantis Komisariato pateikiama informacija, Komisariatas per 2021 m. 7 mėnesius ištyrė 68,3 proc. nusikalstamų veikų nuo užregistruotų ir tai yra vienas geriausių rezultatų tarp Vilniaus apskrities policijos komisariatų. Užregistruotų 2021 m. nusikalstamų veikų Šalčininkų rajone sumažėjo apie 17 proc.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-1330, atsižvelgiant į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono policijos komisariato raštą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.