Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas8. (PR-887) Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-887 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-887 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                 Šiuo sprendimu siūloma perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų r. Dainavos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos patikėjimo teise valdomą turtą – švieslentę (Tablo ESK 1001), inventorinis Nr. 30064, įsigijimo vertė – 2053,83 Eur, likutinė vertė – 0,00 Eur.

  1. Projekto esmė.

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla kreipėsi su prašymu dėl leidimo perduoti jai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu patikėjimo teise biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos valdomą turtą. Biudžetinė įstaiga Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokykla sutinka šį turtą perduoti.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgiant į biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Dainavos pagrindinės mokyklos prašymą bei biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Eišiškių Antonio Ratkevičiaus sporto mokyklos sutikimą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui vykdyti nereikia.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                     Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.