Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas7. (PR-886) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pavirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-886 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO
PR-886 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-886 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-886 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslai.

                             Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti naują Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą ir pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-1284 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“.

  1. Projekto esmė.

                             Remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimu „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 15 punktu, Savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą kartą per metus.

                             Į teikiamus tvirtinti sąrašus įtraukti 2019, 2020 ir 2021 metais nupirkti socialiniai būstai, išbraukti parduoti savivaldybės būstai.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi bei Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimo vykdymui nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                             Pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-1284 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“.