Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas5. (PR-884) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-884 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO
PR-884 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

                 Šiuo sprendimu siūloma atnaujinti 2 metams 2016 m. spalio 19 d.  Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 171, sudarytą su (duomenys neskalbtini) dėl 72,9 kv. m bendrojo ploto negyvenamųjų patalpų Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos patikėjimo teise valdomame pastate - dirbtuvėse Mokyklos g. 4, Kalesninkų k., Šalčininkų r. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8599-4001-3037, bendras pastato plotas – 137,98 kv. m, patalpos pažymėtos – 1-3, 1-4).

  1. Projekto esmė

                            (duomenys neskalbtini) kreipėsi su prašymu atnaujinti 2016 m. spalio 19 d.  Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 171, sutartis negali būti atnaujinta ilgesniam nei 2 metų terminui, kadangi bendras nuomos terminas negali viršyti 10 metų, o minėtos patalpos nuomojamos nuo 2013 metų.

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 5 d., sprendimu Nr. T-191, atsižvelgiant į nuomininko prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

                     Lėšų sprendimui vykdyti nereikia.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

                     Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.