Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas4. (PR-883) Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-883 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO
PR-883 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARTIES ATNAUJINIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

 Šiuo sprendimu siūloma atnaujinti 2019 m. rugsėjo 27 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. F4-19-18, sudarytą su akcine bendrove Lietuvos paštas dėl 43,59 kv. m bendrojo ploto patalpų administraciniame pastate, nuosavybės teise priklausančiame Šalčininkų rajono savivaldybei, Vilniaus g. 10, Dieveniškių k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav., (pastato unikalus Nr. 8598-8009-6014, pastato pažymėjimas plane – 1B2/p, patalpų indeksai 1-9, 1-10, 1-11, 1-12).

  1. Projekto esmė.

                      Akcinė bendrovė Lietuvos paštas kreipėsi su prašymu atnaujinti 3 metams 2019 m. rugsėjo 27 d. Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį Nr. F4-19-18.

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsniu, atsižvelgiant į akcinės bendrovės Lietuvos pašto prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

                Lėšų sprendimui vykdyti nereikia.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.