Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.26
Klausimas1. Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos  2021 m. spalio 13 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

   

Eil. Nr.

 

 

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

             

1.

     

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-909

PR-901

   

Dėl patikslinto UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plano pritarimo

V.Zdanovičienė

J.Rybak

3.

PR-882

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-11 „Dėl savivaldybės atstovų delegavimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą“ pakeitimo

V.Jelagina

Z.Palevič

4.

PR-883

   

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

J.Galin

J.Rybak

5.

PR-884

   

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

J.Galin

J.Rybak

6.

PR-885

   

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo

J.Galin

J.Rybak

7.

PR-886

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų pavirtinimo

I.Ščensnovič

J.Rybak

8.

PR-887

   

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

9.

PR-888

   

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui

K.Ziminska

J.Rybak

10.

PR-889

   

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartis

K.Ziminska

J.Rybak

11.

PR-892

   

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį

K.Ziminska

J.Rybak

12.

PR-896

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-670 ,,Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo

K.Ziminska

J.Rybak

13.

PR-897

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 24 d. sprendimo Nr. T-301 ,,Dėl savivaldybės turto perdavimo“ pakeitimo

K.Ziminska

J.Rybak

14.

PR-898

   

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise pagal savivaldybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui

K.Ziminska

J.Rybak

15.

PR-900

   

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

K.Ziminska

J.Rybak

16.

PR-905

   

Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2022 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių pagal veiklos rūšis nustatymo

G.Šamašova

J.Rybak

17.

PR-911

PR-899

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo

G.Šamašova

J.Rybak

18.

PR-893

   

Dėl pavedimo savivaldybės administracijai atlikti projektavimo, ekspertizės paslaugų ir statybos užsakovo funkcijas

N.Ivanovskaja

J.Rybak

19.

PR-907

   

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo

K.Ziminska

J.Rybak

20.

PR-894

   

Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos

E.Sudnicka

G.Jurgo

21.

PR-890

   

Dėl lėšų skyrimo iš Nevyriausybinių organizacijų rėmimo programos

J.Balion-Voitonis

G.Jurgo

22.

PR-912

PR-910

PR-908

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

23.

PR-902

   

Dėl pritarimo projektams pagal Šalčininkų rajono vietos veiklos patvirtintą vietos plėtros strategiją

J.Uljanovič

J.Uljanovič

24.

PR-895

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo patvirtinimo

A.Vasiukevič

V.Rutkovskaja

25.

PR-903

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo  27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

26.

PR-904

   

Dėl kietojo kuro (malkų) būstui šildyti ir karštam vandeniui paruošti kainos patvirtinimo

G.Rogoža

R.Sokolovič

27.

PR-906

   

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-1096 „Dėl atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių paslaugų centrui“ pakeitimo

R.Sokolovič

R.Sokolovič

       

Papildomi klausimai

   
             
             
             
             

 

Šalčininkų rajono savivaldybės meras                                                                                                                                                                          Zdzislav Palevič