Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-877 (PR-877) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-877 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
PR-877 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-180 „DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  • Projekto tikslai:

 

    1. Tikslas – įgyvendinti teisės aktus, reglamentuojančius šių įstaigų tikslus, uždavinius ir funkcijas, plėtoti socialines paslaugas bei užtikrinti Šalčininkų rajono bendruomenės poreikius. Papildomas pareigybių skaičius ar papildomos pareigybės dalys motyvuotai pagrįstos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu NR. I-1489 30 straipsnio pakeitimu (Nr. XIIIP-3133920, patvirtintu 2020-11-05), Šalčininkų rajono Eišiškių lopšelio-darželio „Žiburėlis“ prašymu bei Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 m. rugsėjo 16 d. pažyma Nr. KV-52 „Dėl specialiojo ugdymosi ir švietimo pagalbos skyrimo“(mergaitei nustatyti labai didelis specialiųjų ugdymosi poreikių lygis), Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos direktorės prašymų (komplektuojamos 3 priešmokyklinio ugdymo grupės po 20 vaikų, kuriuose pagal visus teisės aktus privalo būti po 1 etatą mokytojo padėjejo) bei kitų Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų prašymais siūloma iš dalies pakeisti nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių švietimo įstaigose.
  • Projekto esmė:

 

    1. Patikslinti savivaldybės biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.
  • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti 

 

  1. Lėšos Eišiškių lopšeliui – darželiui „Žiburėlis“ dalinai skirtos pagal projektą „Šalčininkai+“ „Kompleksinių socialinių paslaugų šeimoms su specialių poreikių vaikais parengimas ir įgyvendinimas“, kitoms švietimo įstaigoms lėšos bus skiriamos 2021 m. pabaigoje pagal galimybes ir poreikį.