Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-875 (PR-875) Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Gžegož Jurgo
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-875 DĖL PINIGINIO ĮNAŠO, DIDINANT UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ
PR-875 DĖL PINIGINIO ĮNAŠO, DIDINANT UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ĮSTATINĮ KAPITALĄ (PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

 • Projekto tikslai.

 

  1. Sprendimo projekto tikslas – siūlyti UAB „Vilniaus vandenys“ (juridinio asmens kodas 120545849) akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl piniginio įnašo didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinio kapitalą.
 • Projekto esmė.2. Atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti išleidžiamos emisijos UAB „Vilniaus vandenys“ 6906 (šešis tūkstančius devynis šimtus šešias) paprastąsias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijas;

 

  1. 3. Suteikti Šalčininkų rajono savivaldybei išimtinę teisę įsigyti 6906 (šešis tūkstančius devynis šimtus šešias) paprastąsias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijas, apmokant išleistas akcijas 199 997,76 Eur (vienas šimtas devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 76 ct) piniginiu įnašu.
  2. 1. Padidinti UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą išleidžiant 6906 (šešis tūkstančius devynis šimtus šešias) paprastąsias vardines 28,96 Eur (dvidešimt aštuonių eurų 96 ct) nominalios vertės akcijas ir padidinti UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą išleidžiamų akcijų emisijos kaina – 199 997,76 Eur (vienas šimtas devyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt septyni eurai ir 76 ct);
 • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. -.
 • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

 1. Galiojančių norminių teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.