Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-865 (PR-865) Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-865 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
PR-865 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
PR-865 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JOS PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslas.

            Šiuo sprendimu siūloma sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą:

Eil.

Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis,

vnt.

Vieneto įsigijimo vertė, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

1.

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450

G8“

27

701,80

18 948,60

2.

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450

G8“

54

699,38

37 766,52

Iš viso:

56 715, 12

            bei perduoti šį turtą mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą. Perduodamas turtas bus naudojamas bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumui didinti, mokymo(si) aplinkai modernizuoti (t. y. turtas skirtas naudoti mokinių nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui plėtoti).

KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERDUODAMOS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JA PATIKĖJIMO TEISE SĄRAŠAS

Nr.

Mokyklos pavadinimas

Turto pavadinimas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina Eur su PVM

Suma Eur su PVM

1.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės ,,Šilo“ gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

3

699,38

2098,14

2.

Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto“ gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

3

699,38

2098,14

3.

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

9

701,80

6316,20

4.

Šalčininkų r. Jašiūnų pagrindinė mokykla

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

2

701,80

1403,60

5.

Šalčininkų r. Jašiūnų ,,Aušros“ gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

5

699,38

3496,90

6.

Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

14

701,80

9825,20

7.

Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

3

699,38

2098,14

8.

Šalčininkų r. Butrimonių Anos Krepštul gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

5

699,38

3496,90

9.

Šalčininkų r. Dainavos pagrindinė mokykla

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

1

699,38

699,38

10.

Šalčininkų r. Dieveniškių Adomo Mickevičiaus gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

7

699,38

4895,66

11.

Šalčininkų r. Eišiškių gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

9

699,38

6294,42

12.

Šalčininkų r. Jašiūnų Mykolo Balinskio gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

7

699,38

4895,66

13.

Šalčininkų r. Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

2

699,38

1398,76

14.

Šalčininkų r. Pabarės pagrindinė mokykla

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

2

701,80

1403,60

15.

Šalčininkų r. Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

6

699,38

4196,28

16.

Šalčininkų „Santarvės“ gimnazija

Nešiojamasis kompiuteris „HP ProBook 450 G8“

3

699,38

2098,14

Iš viso:

     56 715,12

  1. Projekto esmė.

Nacionalinė švietimo agentūra 2021 m. balandžio 30 d. kreipėsi raštu Nr. SD – 1394(1.6E ) „Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) lėšomis, perdavimo“, prašydama parengti tarybos sprendimą dėl turto (kompiuterių „HP ProBook 450 G7“) perėmimo. Buvo priimtas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 16 d. sprendimas Nr. T-639 ,,Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise“.

2021 m. rugpjūčio 12 d. Šalčininkų rajono savivaldybė gavo Nacionalinės švietimo agentūros raštą Nr. SD-2579 (1.6 E) „Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)“ lėšomis, perdavimo dokumentų“. Nacionalinė švietimo agentūra šiame rašte pranešė, kad dėl pasaulinės pandemijos užsitęsus kompiuterių pristatymui, pakito kompiuterių modelis (senieji „HP ProBook 450 G7“– nebegaminami), todėl savivaldybei pristatyta dalis naujo modelio „HP ProBook 450 G8“ kompiuterių. 2021 m. spalio–lapkričio mėn. savivaldybė gaus likusius kompiuterius, kurie taip pat bus naujo modelio. Dėl šios priežasties Nacionalinė švietimo agentūra prašo inicijuoti naują savivaldybės tarybos sprendimą dėl turto perėmimo:

                   1) sprendimo priede nurodant naują kompiuterio modelį „HP ProBook 450 G8“ (kompiuterių kiekiai ir paskirstymas savivaldybėms nesikeičia);

                   2) sprendimą papildyti, nurodant, kokiu tikslu bus naudojamas perduodamas turtas. Šiuo atveju kompiuteriai yra skirti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumui didinti, mokymo(si) aplinkai modernizuoti (t. y. turtas skirtas naudoti mokinių nuotoliniam mokymui(si) ir skaitmeniniam ugdymo turiniui plėtoti).

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, remiantis Nacionalinės švietimo agentūros ir Šalčininkų rajono savivaldybės 2016 m. spalio 20 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. F3-12-(05) 2020 m. balandžio 7 d. pasirašytu papildymu Nr. BS-56, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. balandžio 30 d. raštą Nr. SD-1394 (1.6 E) „Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)“ lėšomis, perdavimo“ bei 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštą Nr. SD-2579 (1.6 E) „Dėl kompiuterių, įsigytų ES paramos projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)“ lėšomis, perdavimo dokumentų“.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.

Karolina Ziminska, Turto valdymo skyrius, tel.: 838020221, el. paštas: karolina.ziminska@salcininkai.lt