Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-854 (PR-854) Dėl 2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Regina Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-854 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO
PR-854 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-854 DĖL 2021-2022 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  • Projekto tikslas.Vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. V-280 ,,Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 7.1 punktą. Teikiamo sprendimo projekto tikslas – patvirtinti 2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius Šalčininkų rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (pridedama) ir pripažinti netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. T-463 ,,Dėl 2020-2021 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo.Užtikrinti švietimo paslaugų, teikiamų priešmokyklinio amžiaus vaikams ir juos auginančioms šeimoms, prieinamumą ir garantuoti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus priešmokyklinius metus, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 

  1. 2. Projekto esmė: Užtikrinti švietimo paslaugų, teikiamų priešmokyklinio amžiaus vaikams ir juos auginančioms šeimoms, prieinamumą ir garantuoti vaikui saugius, turiningus ir kūrybiškus priešmokyklinius metus, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.