Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-852 (PR-852) Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Karklinių kaimo gatvei
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Romuald Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-852 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO EIŠIŠKIŲ SENIŪNIJOS KARKLINIŲ KAIMO GATVEI
PR-852 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO EIŠIŠKIŲ SENIŪNIJOS KARKLINIŲ KAIMO GATVEI (1 PRIEDAS)
PR-852 DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO ŠALČININKŲ RAJONO EIŠIŠKIŲ SENIŪNIJOS KARKLINIŲ KAIMO GATVEI (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  • Projekto tikslai.

 

                             Šiame Tarybos sprendimo projekte siūloma atsižvelgus į Šalčininkų rajono savivaldybės Eišiškių seniūnijos 2021 m. gegužės 31 d. raštą Nr. (3.1)-SDR-25 suteikti pavadinimą gatvei Karklinių kaime Ilgoji gatvė

Siekiant tinkamai vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatas, pavestas savivaldybei, jog gatvių pavadinimų suteikimas ir jų keitimas yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo bei jį įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis reikalingas tarybos sprendimas dėl gatvių pavadinimų suteikimo

  • Sprendimo priėmimo pasekmės:

 

                             Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

  • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

                             Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keiutimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašų, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reaikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymų Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“

                             Apie numatomą ir priimta savivaldybės Tarybos sprendimą „Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Karklinių kaimo gatvei“ tą pačią dieną po įregistravimo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje bus paskelbta Eišiškių seniūnijos patalpose, Savivaldybės administracijos pastato skelbimų lentose bei savivaldybės interneto svetainėje.