Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-847 (PR-847) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Jelena Uljanovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-847 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-847 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-847 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-847 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

 • Projekto tikslai.

 

  1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu parvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitą.
 • Projekto esmė.1 programa – Viešojo administravimo institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimo programa – 5 728 199,38 Eur, įvykdyta 93,62 proc.3 programa – Sveikatos apsaugos programa -770 844,61 Eur, įvykdyta 98,90 proc.5 programa – Viešosios tvarkos ir saugumo programa - 871 392,94 Eur, įvykdyta 99,99 proc.7 programa – Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa – 523 509,43 Eur, įvykdyta 95,18 proc.9 programa – Renovacijos bei teritorijų sutvarkymo programa – 2 321 67454 Eur, įvykdyta 99,99 proc.11 programa – Turiningo laisvalaikio skatinimo programa -1 976 912,42 Eur, įvykdyta 98,69 proc.

 

  1. 10 programa – Aplinkos apsaugos programa -93 851,14 Eur, įvykdyta 93,74 proc.
  2. 8 programa – Viešosios infrastruktūros gerinimo programa – 7 631 914,83 Eur, įvykdyta 99,60 proc.
  3. 6 programa – Verslo skatinimo programa -746 033,94 Eur, įvykdyta 90,60 proc.
  4. 4 programa – Socialinės paramos programa - 6 238 057,27 Eur, įvykdyta 91,16 proc.
  5. 2 programa – Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų programa - 16 740 710,15 Eur, įvykdyta 96,91 proc.
  6. Programoms finansuoti panaudota 43 643 100,65 Eur, iš jų:
 • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

 

Nėra.

 • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veilos plano vykdymo ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu,

ministerijų teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijomis, savivaldybės patvirtintomis programomis, tvarkomis, biudžeto pakeitimais, asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.