Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-844 (PR-844) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Jelena Uljanovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-844 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-844 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-844 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-844 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

 • Projekto tikslai.

 

  1. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.
 • Projekto esmė.Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondo ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys. Konsolidavimo procesas vyko laikantis finansų ministro nustatytų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių informacijos pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo terminų (pagal konsolidavimo kalendorių).             - finansinės būklės ataskaita;             - grynojo turto pokyčių ataskaita;             - konsoliduotų finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas;

 

  1.              - konsoliduotųjų finansinių ataskaitų priedai.
  2.              - pinigų srautų ataskaita;
  3.              - veiklos rezultatų ataskaita;
  4.              Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį sudaro Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme nurodytos konsoliduotosios finansinės ataskaitos:
  5.              Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (toliau – KFAR) parengtas Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (toliau – VSAKIS).
  6. Parengti ir patvirtinti kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą.
 • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.
 • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

 1.              Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų reikalavimus, remiantis savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-29 įsakymu Nr. DĮV-1709 ,,Dėl Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, parengtas Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, jos teisės aktų nustatyta tvarka teikiamos Savivaldybės tarybai tvirtinti. Atsižvelgiant į Tarybos reglamento nuostatas, dėl šio rinkinio yra gauta Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 12 d. audito išvada Nr. KI-1 ,,Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio“, kurioje savivaldybės kontrolierius išreiškė sąlyginę nuomonę dėl konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.