Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-845 (PR-845 )Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Jelena Uljanovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-845 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO
PR-845 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (1 PRIEDAS)
PR-845 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (2 PRIEDAS)
PR-845 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (3 PRIEDAS)
PR-845 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITOS RINKINIO PATVIRTINIMO (4 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

 • Projekto tikslai.         

 

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 36 straipsnio 3 dalimi, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Šalčininkų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 m. liepos 12 d. audito išvadą Nr. KI-1,patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį.

PAJAMOS

                      2020 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto pajamų planas įvykdytas 98,2 procentų. Bendras savivaldybės patikslintas 12 mėnesių planas –  45 348,1 tūkst. Eur, o įvykdyta – 43 643,1 tūkst. Eur.

                      Buvo grąžintos paskolos AB Luminor bankui bei Lietuvos Respublikos finansų ministerijai - 1088,5 tūkst. Eur, paimta paskola projektui „Jašiūnų oficinos pastato pritaikymas šiuolaikinio muziejaus poreikiams“ vykdyti 344,7 tūkst. Eur.

                      Savivaldybė 2020 m. gruodžio 31 d. gavo 654,8 tūkst. Eur daugiau negu buvo planuota, iš jų: iš Valstybines mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos bei iš savivaldybės biudžeto – 489,7 tūkst. Eur iš jų: žemės mokestis – 56,3 tūkst. Eur, nekilnojamojo turto mokestis – 60,3 tūkst. Eur, nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius – 67,9 tūkst. Eur; dividendai – 4,4 tūkst. Eur; materialiojo ir nematerialiojo turto pajamos – 33,0 tūkst. Eur; kitos neišvardintos pajamos – 27,5 tūkst. Eur; pajamos iš baudų ir konfiskacijos – 1,1 tūkst. Eur; vietinės rinkliavos - 217,6 tūkst. Eur; valstybės rinkliavos - 6,9 tūkst. Eur, pajamos už patalpų nuomą - 9,4 tūkst. Eur, paveldimo turto mokestis – 5,3 tūkst. Eur.

                      Savivaldybė 2020 m. gruodžio 31 d. negavo plano pajamų – 1144,6 tūkst. Eur, iš jų:

gyventojų pajamų mokestis – 1 002,9 tūkst. Eur, palūkanos už paskolas - 1,0 tūkst. Eur, pajamos už atsitiktines paslaugas - 117,9 tūkst. Eur, mokestis už valstybinius gamtos išteklius – 0,3 tūkst. Eur, biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas - 21,7 tūkst. Eur, mokesčiai už aplinkos teršimą 0,8 tūkst. Eur.

IŠLAIDOS.

2020 m. gruodžio 31 d. Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto išlaidų patikslintas planas – 45 348,1 tūkst. Eur, įvykdymas –43 643,1 tūkst. Eur, t.y. 96,2 procentų.

 1. Bendrųjų valstybės valdymo paslaugų biudžeto įvykdymas – 93,6 procentų, planas – 6073,0 tūkst. Eur, įvykdymas – 5684,2 tūkst. Eur.
 2. Gynybos išlaidų įvykdymas 93,4 procentų, planas – 25,7 tūkst. Eur, įvykdymas- 24,0 tūkst. Eur.
 3. Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos išlaidų įvykdymas – 100,0 procentų, planas – 852,9 tūkst. Eur, įvykdymas – 852,9 tūkst. Eur.
 4. Ekonomikos biudžeto įvykdymas – 96,8 procentų, planas – 946,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 915,4 tūkst. Eur.
 5. Aplinkos apsaugos biudžeto įvykdymas – 95,8 procentų, patikslintas planas- 80,0 tūkst. Eur, įvykdyta – 76,6 tūkst. Eur.
 6. Būsto ir komunalinio ūkio biudžeto įvykdymas – 99,6 procentų, planas – 7 396,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 7369,7 tūkst. Eur.
 7. Sveikatos priežiūros biudžeto įvykdymas – 98,9 procentų, planas – 779,4 tūkst. Eur, įvykdymas – 770,8 tūkst. Eur.
 8. Poilsio, kultūros ir religijos biudžeto įvykdymas – 96,6 procentų, planas – 3 124,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 3 017,8 tūkst. Eur.
 9. Švietimo įstaigų srities biudžeto įvykdymas – 97,2 procentų, patikslintas planas – 19 205,2 tūkst. Eur, įvykdymas – 18 671,6 tūkst. Eur.
 10. Socialinės apsaugos biudžeto išlaidų įvykdymas – 91,2 procentų, planas – 6 865,5 tūkst. Eur, įvykdymas – 6 260,1 tūkst. Eur.
 11.                       Šalčininkų rajono savivaldybė turi 3875,8 tūkst. Eur paimtų ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų, iš jų:
 • Finansų ministerija – 1952,8 tūkst. Eur;
 • Medicinos bankas – 1 369,7 tūkst. Eur;
 • AB Šaulių bankas - 545,6 tūkst. Eur.
 • Paskolų įsipareigojimai pagal DNM ir pagal ETPT. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa – 7,7 tūkst. Eur.   1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – 141,6, tūkst. Eur;3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai – 0,4 tūkst. Eur;     5. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai – 4,0 tūkst. Eur;      Lėšų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2020 m. sausio 1 d. – 2507,2 tūkst. Eur, iš jų: .
 •      6. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos                                   -1,6 tūkst. Eur.
 • 4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai – 8,4 tūkst. Eur;
 • 2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai –5,1 tūkst. Eur;
 •        Nepanaudotų dotacijų iš kitų valdymo lygių buvo grąžinta –161,1 tūkst. Eur, iš jų:
 • Praėjusių metų nepanaudota pajamų dalis –1828,5 tūkst. Eur.

KREDITORINIS ĮSISKOLINIMAS.

                      2021 m. sausio 1 d. 4181,9 tūkst. Eur (padidėjo 390,1 tūkst. Eur dėl 2020 m. biudžeto nevykdymo GPM 1002,9 tūkst. Eur).

 • socialinio draudimo įmokos -0,8 tūkst. Eur;
 • kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 111,4 tūkst. Eur;
 • palūkanos – 1,1 tūkst. Eur;
 • socialinė parama pinigais – 94,8 tūkst. Eur;
 • socialinė parama natūra – 6,2 tūkst. Eur;
 • kitos išlaidos kitiems einamiesiems tikslams –16,6 tūkst. Eur;.
 • ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos – 34,6 tūkst. Eur;
 • nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo išlaidos -4,6 tūkst. Eur.

           Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos - 3911,8 tūkst. Eur.

 • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.
 • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

 

Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, ministerijų teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Šalčininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos rekomendacijomis, savivaldybės patvirtintomis programomis, tvarkomis, biudžeto pakeitimais, asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniais.