Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-862 (PR-862) Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-862 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS
PR-862 DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTIS (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

                             Šiuo sprendimu siūloma:

  1. Perduoti viešajai įstaigai Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centrui 10 metų laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis pagal panaudos sutartį jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti:

1.1. 48,17 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame pastate Mokyklos g. 5, Butrimonių k., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8598-1010-9013, pastato pažymėjimas plane – 1B2/p, patalpos pažymėtos plane – 1-34, 1-35, 1-36, 1-37, 1-38).

1.2. 52,57 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų r. Čiužiakampio pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate Mokyklos g. 2, Čiužiakampio k., Šalčininkų r. sav. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 4400-0728-6350, pastato pažymėjimas plane – 1C2/b, patalpos pažymėtos plane – 1-38, 1-39, 1-40, 1-41).

  1. Perduoti biudžetinei įstaigai Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centrui 10 metų pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti 65,05 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu biudžetinės įstaigos Šalčininkų specialiosios mokyklos patikėjimo teise valdomame pastate Bažnyčios g. 25, Šalčininkų m. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8599-3006-9020, pastato pažymėjimas plane – 2N4p, bendras pastato plotas – 2714,06 kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-2, 1-23, 1-26, 1- 47, 1-50, 1-56).
  2. Perduoti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai 5 metams pagal panaudos sutartį jos šiuo metu nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį ir trumpalaikį turtą:

3.1. Nešiojamąjį kompiuterį NB 16 G8, inventorinis Nr. 7000062827, kiekis – 1 vnt., įsigijimo vertė – 1079,32 Eur, likutinė vertė (2021 m. liepos 31 d.) – 1025,35 Eur.

3.2. Ugniagesių žibintuvėlį ant galvos, kodas – ZIBINTUVELIS, kiekis – 10 vnt., vieneto kaina – 379,50 Eur, bendra kaina – 3 795,00 Eur.

  1. Projekto esmė.

Viešoji įstaiga Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centras kreipėsi su prašymu perduoti pagal panaudos sutartis jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose pastatuose.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba kreipėsi su prašymu padėti įsigyti 10 vnt. ugniagesių žibintuvėlius ant galvos ir nešiojamąjį kompiuterį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai perduodamas turtas reikalingas Valstybinės priešgaisrinės priežiūros darbuotojams atlikti gaisro tyrimus norint nustatyti gaisro priežastį. Gaisravietės vietą dažnai tenka apžiūrėti nakties metu, todėl yra reikalingas geras apšvietimas.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsniu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535, atsižvelgiant į viešosios įstaigos Šalčininkų pirminės sveikatos priežiūros centro, biudžetinės įstaigos Šalčininkų rajono šeimos ir vaiko gerovės centro bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šalčininkų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos prašymus.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.