Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-08-27 Nr.25
KlausimasPR-871 (PR-871) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
PR-871 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO BEI DISPONAVIMO JUO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai

Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo atskaitą pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis.

  1. Projekto esmė

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T-1372, 5 punktu. Vadovaujantis minėtais teisės aktais parengta Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo 2020 metų (pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis) ataskaita. Į Turto ataskaitą įtrauktas visas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir visi savivaldybės įsipareigojimai, tai yra kiekvienos savivaldybės biudžetinės įstaigos, išteklių fondų, Savivaldybės įmonių valdomas Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir įsipareigojimai, kitiems juridiniams asmenims patikėjimo teise perduotas Savivaldybės turtas. Ataskaita parengta pagal Savivaldybės įstaigų, įmonių, viešųjų įstaigų, savivaldybės administracijos skyrių pateiktų ataskaitų duomenis. Ataskaitas pateikė 55 įmonės ir organizacijos. Prie Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo 2020 metų (pagal 2020 m. gruodžio 31 d. duomenis) ataskaitos pateikiama papildoma informacija apie patikėjimo teise valdomą turtą, išnuomuotą ir perduotą panaudos pagrindais turtą bei turtą, perduotą pagal patikėjimo sutartis.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti

Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikia.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams)

Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.