Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-08-27 Nr.25
KlausimasPR-860 (PR-860) Dėl leidimo atlikti remonto darbus
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-860 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS
PR-860 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTO DARBUS (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

Šiuo sprendimu siūloma leisti (duomenys neskelbtini) atlikti nuomojamo buto Liepų g. (duomenys neskelbtini), Skynimų I k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav. (unikalus Nr. 8596-6012-3016:0008, pastato, kuriame yra butas, unikalus Nr. 8596-6012-3016, bendras buto plotas – 41,80 kv. m), nuosavybės teise priklausančio Šalčininkų rajono savivaldybei, remonto darbus (pakeisti krosnį), investuojant privačias lėšas.

  1. Projekto esmė.

            Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto nuomininkė Valentina Pušklevič kreipėsi su prašymu leisti jam atlikti nuomojamo buto remonto darbus, investuojant privačias lėšas.

                      Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-105, bei atsižvelgiant į (duomenys neskelbtini) prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

                Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                Galiojančių norminių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.