Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-857 (PR-857) Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-857 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI
PR-857 DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ ASOCIACIJAI (PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

                             Šiuo sprendimu siūloma perduoti asociacijai Šalčininkų baltarusų kultūros centrui ,,Ranica“ 5 metams pagal panaudos sutartį jos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti 31,20 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomame pastate Vilniaus g. 48, Šalčininkų m. (pastato, kuriame yra patalpos, unikalus Nr. 8597-4012-9016, pažymėjimas plane – 1C3/b, pastato, kuriame yra patalpos, bendras plotas – 2468,54 kv. m, patalpos pažymėtos plane – 1-19, 1-20, 2-21).

  1. Projekto esmė.

Asociacija Šalčininkų baltarusų kultūros centras ,,Ranica“ raštu kreipėsi su prašymu perduoti 31,20 kv. m bendrojo ploto negyvenamąsias patalpas, esančias Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiame ir šiuo metu Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro patikėjimo teise valdomame pastate Vilniaus g. 48, Šalčininkų m.

Savivaldybės turtas panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis perduodamas asociacijai Šalčininkų baltarusų kultūros centrui ,,Ranica“ Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytam tikslui įgyvendinti – tenkinti etninės kultūros, meno kūrėjų ir kultūros darbuotojų poreikius per kultūros ir meno plėtros, kultūrinės edukacijos ar kultūros paveldo apsaugos veiklą. Perduodamas turtas nebus naudojamas ūkinei – komercinei veiklai vykdyti.

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio, 2 dalies 9 punktu, remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-535, atsižvelgiant į asociacijos Šalčininkų baltarusų kultūros centro ,,Ranica“ prašymą.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti. Lėšų sprendimui įgyvendinti nereikės.
  2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.