Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-853 (PR-853) Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-853 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE
PR-853 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (1 PRIEDAS)
PR-853 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (2 PRIEDAS)
PR-853 DĖL MATERIALAUS ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE (3 PRIEDAS)
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslas.

            Sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą bei perduoti šį turtą mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą.

MATERIALAUS ILGALAIKIO TURTO PERIMAMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SĄRAŠAS

Įstaigos kodas

Įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

190986355

Šalčininkų specialioji mokykla

Komunikatorius 2 tipo PC Eye Mini

IT-012369

1

1690,50

1690,50

   

Komunikatorius 2 tipo PC Eye Mini

IT-012370

1

1690,50

1690,50

Iš viso:

2

3381,00

MATERIALAUS TRUMPALAIKIO TURTO PERIMAMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Įstaigos kodas

Įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Turto kodas

Kiekis, vnt.

Vieneto kaina, Eur

Bendra įsigijimo vertė, Eur

1.                                   

191416283

Šalčininkų r. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija

Porankiai 2 tipo Ergorest Standart Arm Support Height Adj

AT003598

1

166,98

166,98

     

Alternatyvios klaviatūros Accuratus Monster2

AT003601

2

79,86

159,72

2.                                   

190986355

Šalčininkų specialioji mokykla

Komunikatoriai 3 tipo Go Talk Go

AT003599

1

237,16

237,16

     

Komunikatoriai 6 tipo Little Mack

AT003604

1

286,3635

286,3635

  1. Projekto esmė.

            Biudžetinė įstaiga Nacionalinė švietimo agentūra raštu kreipėsi su prašymu sutikti perimti Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą bei perduoti šį turtą mokykloms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal sąrašą.     Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 5 ir 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6 straipsnio 2 punktu ir 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu, atsižvelgiant į Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. liepos 28 d. raštą Nr. SD-2440 (1.6 E) „Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perdavimo patikėjimo teise valdyti“

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

Sprendimui vykdyti Savivaldybės lėšų skirti nereikės.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių Savivaldybės teisės aktų naikinti ar keisti nereikės.