Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-849 (PR-849) Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-849 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-491 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
PR-849 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 17 D. SPRENDIMO NR. T-491 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslas – pakeisti patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, įtraukiant į sąrašą naują nekilnojamojo turto objektą bei išbraukiant viešame aukcione parduotus nekilnojamojo turto objektus.
  2. Projekto esmė. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi bei remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto aprašo 3.2 papunktį Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų, parduodamų viešame aukcione, sąrašą tvirtina Savivaldybės taryba. Siūloma pakeisti Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimu Nr. T-491 patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, papildant jį 16 punktu ir išdėstyti jį taip:

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pavadinimas, unikalus Nr., kiti juos identifikuojantys duomenys

Adresas

Likutinė vertė, Eur

16.

Žemės sklypas. Unikalus Nr. 8527-0007-0002, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 8527/0007:2 Poškonių k.v., žemės sklypo naudojimo pobūdis: mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, žemės sklypo plotas – 0,3000 ha;

Kiemo statiniai (šulinys). Unikalus Nr. 4400-5540-9340, pažymėjimas plane – K1, statybos metai – 1956.

Inventorinis Nr..

Paginų k . 2,

Poškonių sen.,

Šalčininkų r. sav.

0,00

Siūlomas įtraukti į Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą nekilnojamasis turtas nenaudojamas.

  1. išbraukiant iš Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo:

2.1. objektus, įrašytus sąrašo 2 eilutėje: Bibliotekos pastatas. Unikalus pastato Nr. 8594-0013-50162.1. objektus, įrašytus sąrašo 2 eilutėje: Bibliotekos pastatas. Unikalus pastato Nr. 8594-0013-5016, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1C1m, statybos metai – 1968, bendras plotas 154,55 kv. m. Ūkio pastatas. Unikalus pastato Nr. 4400-0439-5139, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2I1ž, statybos metai – 1968, užstatytas plotas 92 kv. m, esančius Šalčininkų r. sav., Eišiškių mst., Malūno g. 5. Inventorinis Nr. RSA10590.    

2.2. objektą, įrašytą sąrašo 8 eilutėje: Negyvenamosios patalpos garažo pastate. Patalpos pažymėtos plane - G-4, patalpos plotas – 102,63 kv. m, G-5, patalpos plotas – 77,46 kv. m. Unikalus pastato, kuriame yra patalpos, Nr. 8596-5014-8034, pastatas, kuriame yra patalpos, mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane – 3G1p, statybos metai – 1969, bendras pastato plotas – 998,58 kv. m, esantį Šalčininkų r. sav., Dieveniškių mstl., Geranionų g. 38E. Inventorinis Nr. RSA10070-1.

2.3. objektą, įrašytą sąrašo 9 eilutėje: Butas. Unikalus buto Nr. 4400-4110-7655:8117, pastato, kuriame yra butas, Nr. 8588-6000-10005, pažymėjimas plane – 1A1/ž, pastatas 1 aukšto, statybos metai –1888, bendras buto plotas – 49,89 kv. m, esantį Šalčininkų r. sav., Sakalinės k., Pasienio g. 3-2. Inventorinis Nr. RSA10217-22.

2.4. objektus, įrašytus sąrašo 15 eilutėje: Mokyklos pastatas. Unikalus pastato Nr. 4400-0715-2443, sienos – plytų mūras, 1 aukšto, pažymėjimas plane 2C1/p, statybos metai –1976, bendras plotas 105,27 kv. m. Inventorinis Nr. 10518. Pastatas – tvartas. Unikalus pastato Nr. 4400-0715-2465, pastatas medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 4I1/ž, statybos metai – 1931, plotas 92,00 kv. m. Inventorinis Nr. 10516. Lauko tualetas. Unikalus pastato Nr. 4400-0715-2498, pažymėjimas plane v, statybos metai – 1976, esančius Šalčininkų r. sav., Baumiliškių k. 5.

Siūlomas išbraukti iš Viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo nekilnojamais turtas buvo parduotas viešojo aukciono metu.

  1. Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

         Reikės lėšų nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymui.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

         Galiojančių norminių teisės aktų keisti nereikia.