Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
KlausimasPR-839 (PR-839) Dėl leidimo patalpinti mobiliojo ryšio įranga
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Josif Rybak
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-839 DĖL LEIDIMO PATALPINTI MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGĄ
PR-839 DĖL LEIDIMO PATALPINTI MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGĄ (1 PRIEDAS)
PR-839 DĖL LEIDIMO PATALPINTI MOBILIOJO RYŠIO ĮRANGĄ (2 PRIEDAS)
Aprašymas

Aiškinamasis raštas

  1. Projekto tikslas – Leisti UAB „Bitė Lietuva“ už nustatytą 110,00 Eur mokestį 5 (penkeriems) metams patalpinti mobiliojo ryšio įrangą ant Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio vandens bokšto, esančio Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Čiužakampio k.
  2. Projekto esmė. UAB ,,Bitė Lietuva“ kreipėsi su prašymu leisti patalpinti mobiliojo ryšio įrangą ant Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio vandens bokšto, esančio Šalčininkų r. sav., Gerviškių sen., Čiužakampio k. (išdėstymo projektas pridedamas). Iki šiol UAB ,,Bitė Lietuva“ tvarkingai vykdė prisiimtus įsipareigojimus už kituose, Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose, objektuose patalpintą mobiliojo ryšio įrangą. Sutartis dėl mobiliojo ryšio įrangos patalpinio bus sudaroma su UAB „Tvarkyba“, kadangi minėtas vandens bokštas yra perduotas jai valdyti, naudoti ir dispuonoti juo patikėjimo teisė. Projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgiant į UAB ,,Bitė Lietuva“ 2021 m. liepos 2 d. prašymą Nr. 4012-0702 „Dėl nuomos sutarties sudarymo“.
  3. Sprendimo priėmimo pasekmės:

Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

Galiojančių norminių teisės aktų naikinti ar keisti nereikia.