Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.25
Klausimas Dėl darbotvarkės patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Zdzislav Palevič
Aprašymas

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. posėdžio

DARBOTVARKĖ

                                                                                                                                                       Dalyvavo-

Eil. Nr.

 

Svarstomų klausimų turinys

Projekto rengėjas

Pranešėjas

         

1.

 

Dėl darbotvarkės patvirtinimo

 

Z.Palevič

2.

PR-839

Dėl leidimo patalpinti mobiliojo ryšio įranga

J.Galin

J.Rybak

3.

PR-840

Dėl patikėjimo teise valdomo valstybės turto nurašymo

T.Kovtun

J.Rybak

4.

PR-851

PR-848

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Šalčininkų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

K.Ziminska

J.Rybak

5.

PR-849

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 17 d. sprendimo Nr. T-491 „Dėl viešame aukcione parduodamo Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

J.Galin

J.Rybak

6.

PR-864

PR-850

Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms

K.Ziminska

J.Rybak

7.

PR-853

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

J.Galin

J.Rybak

8.

PR-857

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai

K.Ziminska

J.Rybak

9.

PR-860

Dėl leidimo atlikti remonto darbus

K.Ziminska

J.Rybak

10.

PR-871

PR-861

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo ataskaitos patvirtinimo

K.Ziminska

J.Rybak

11.

PR-862

Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį

K.Ziminska

J.Rybak

12.

PR-865

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

K.Ziminska

J.Rybak

13.

PR-879

PR-863

Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendrijų rėmimo programos

E.Sudnicka

G.Jurgo

14.

PR-874

PR-867

Dėl 2021-04-08 projekto įgyvendinimo sutarties su UAB „Vilniaus vandenys“ susitarimo Nr. 1

V.Zdanovičienė

G.Jurgo

15.

PR-875

PR-866

Dėl piniginio įnašo, didinant UAB „Vilniaus vandenys“ įstatinį kapitalą

V.Zdanovičienė

G.Jurgo

16.

PR-841

Dėl trumpalaikio materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn

J.Galin

J.Rybak

17.

PR-872

Dėl savivaldybės buto pardavimo

G.Šamašova

J.Rybak

18.

PR-876

PR-868

PR-843

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-540 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

J.Uljanovič

J.Uljanovič

19.

PR-845

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo ataskaitos rinkinio patvirtinimo

B.Šatkevič

J.Uljanovič

20.

PR-844

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

B.Šatkevič

J.Uljanovič

21.

PR-847

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2020 metų strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitos patvirtinimo

B.Šatkevič

J.Uljanovič

22.

PR-852

Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Eišiškių seniūnijos Karklinių kaimo gatvei

G.Kurilo

R.Monkevič

23.

PR-854

Dėl 2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių savivaldybės ugdymo įstaigose patvirtinimo

I.Aikovskaja

R.Markevič

24.

PR-877

PR-869

PR-858

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo   27 d. sprendimo Nr. T-180 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ dalinio pakeitimo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

25.

PR-878

PR-870

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekvienos klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021-2022 mokslo metais patikslinimo

K.Dokurnevičienė

R.Markevič

26.

PR-880

PR-855

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo

A.Vasiukevič

V.Rutkovskaja

27.

PR-881

PR-856

Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo

A.Vasiukevič

V.Rutkovskaja

28.

PR-859

Dėl leidimo įsigyti žemės sklypus

A.Vasiukevič

V.Rutkovskaja

   

Papildomi klausimai

   
         
         

Šalčininkų rajono savivaldybės meras                                                                                                                 Zdzislav Palevič