Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-769 34. PR-769. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas Z.Palevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-769 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
PR-769 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO
Aprašymas
  • Projekto tikslai.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatomis paskirti Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoją.

  • Projekto esmė.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, mero pavaduotojo skyrimas mero teikimu ir atleidimas iš pareigų prieš terminą, mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymas įstatymų nustatyta tvarka yra išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija.

Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu, laikoma, kad mero pavaduotojas paskirtas, jeigu už jo kandidatūrą balsavo visų savivaldybės tarybos narių dauguma.

Savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymu. Šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalis numato, kad Valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

Atsakydama į Jūsų raštą pranešu, kad Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojos Beatos Petkevič įgaliojimai baigėsi 2020 m. lapkričio 12 d.

Mero pavaduotojas skiriamas slaptu balsavimu.(LR VTĮ 19 str. 1 d.).

2020 m. kovo 31 d. priimtame Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatyme Nr. XIII-2829 nustatyta, kad jei dėl nepaprastosios padėties, ekstremaliosios situacijos ar karantino savivaldybės tarybos posėdžiai negali vykti savivaldybės tarybos nariams posėdyje dalyvaujant fiziškai, savivaldybės tarybos posėdžiai gali vykti nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Tokiomis sąlygomis nuotoliniu būdu vykstančiame posėdyje gali būti priimami sprendimai visais savivaldybių kompetencijos klausimais, išskyrus klausimus, dėl kurių Vietos savivaldos įstatymas nustato slaptą balsavimą.           2020 m. lapkričio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu  Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje buvo paskelbtas karantinas. 

  • Lėšų poreikis sprendimui vykdyti.

 

Lėšos reikalingos savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčiui.

  • Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).