Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-761 26. PR-761. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Markevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-761 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-761 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-761 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-761 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

  1. Projekto tikslai.

Sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimo programų finansavimą, pasikeitimus. Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, nes nuo 2021-01-01 keitėsi Švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo nuostatos, susijusios su NVŠ programų vykdymo organizavimu savivaldybėse. Šiuo metu galioja Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T-1204 „Dėl Šalčininkų  rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tačiau šiuo sprendimu jis pripažįstamas netekusiu galios ir, atsižvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. V-2016 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, patvirtinamas naujas Šalčininkų  rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas.

  1. Projekto esmė.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-2016 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-758 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintus pakeitimus, susijusius su neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo taisyklių įgyvendinimu savivaldybėse, privalu patvirtinti naują „Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašą“.