Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-760 29. PR-760. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Monkevič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-760 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO 2021 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
PR-760 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO 2021 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
PR-760 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO 2021 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
PR-760 DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ VALDOMIEMS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS PASKIRSTYMO 2021 METAIS OBJEKTŲ PATVIRTINIMO
Aprašymas

        Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai:

        Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais objektų sąrašą.

         Esamas sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.

         Pagal Vietos savivaldos įstatymo 6 str. nuostatas viena iš savarankiškų Konstitucijos ir įstatymų nustatytų (priskirtų) savivaldybių funkcijų yra infrastruktūros raidos planavimas (22 punktas) bei vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas bei saugaus eismo sąlygų užtikrinimas (32 punktas).

Pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 str. (aktuali redakcija):

2 dalis reglamentuoja, kad Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšos naudojamos vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, tai yra:

1) keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

2) keliams, kelių statiniams ir jų užimamai žemei inventorizuoti;

3) tiltams, viadukams, estakadoms, tuneliams, pralaidoms projektuoti, apskaityti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

4) apsaugos nuo triukšmo statiniams prie kelių statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

5) kelio juostoje esantiems paviršiaus vandens nuleidimo įrenginiams ir lietaus kanalizacijai įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

6) techninėms eismo reguliavimo ir kitoms inžinerinėms saugaus eismo priemonėms projektuoti, įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

7) ekstremaliųjų situacijų, ekstremaliųjų įvykių ir įvykių padariniams keliuose likviduoti;

8) apšvietimui keliuose įrengti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti);

9) kelio juostoje esančioms automobilių stovėjimo aikštelėms, viešojo transporto stotelėms ir paviljonams įrengti, statyti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

10) šaligatviams, pėsčiųjų ir (ar) dviračių takams įrengti, projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti;

11) institucijų ar įstaigų, atsakingų už vietinės reikšmės viešuosius kelius, paskoloms, naudojamoms vietinės reikšmės viešiesiems keliams projektuoti, tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), grąžinti ir palūkanoms mokėti.

3 dalis reglamentuoja, kad Specialiajai vietinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo programai finansuoti skiriama 2 procentai, o nuo 2021 m. sausio 1 d. – 4 procentai akcizo pajamų, gautų už realizuotą benziną, dyzelinius degalus, suskystintas dujas, skirtas automobiliams, ir energetinius produktus, kurie pagaminti iš biologinės kilmės medžiagų ar su jų priedais ir skirti naudoti kaip variklių degalai.

4 dalis reglamentuoja, kad Vyriausybė nustato Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką ir paskiria institucijas šiam įstatymui įgyvendinti. Šio įstatymo įgyvendinimą prižiūri nuolatinė Programos komisija. Jos sudėtį ir nuostatus tvirtina Vyriausybė.

5 dalis reglamentuoja, kad Programos finansavimo lėšos naudojamos pagal iki atitinkamų metų vasario 1 dienos Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą.

             vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 447 (galiojanti suvestinės redakcija) patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos apraše numatyti programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams paskirstymo principai.

            Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (teigiamos, neigiamos):

            Teigiamos pasekmės bus:

1. Įgyvendinti teisės aktų reikalavimai dėl Programos lėšų valdymo.

2. Subalansuota Šalčininkų rajono kelių (gatvių) plėtra ir priežiūra.

Neigiamų priimto sprendimo pasekmių nenumatoma.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai:

Sprendimui įgyvendinti priimti papildomų teisės aktų nereikės.

            Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos:

Sprendimui įgyvendinti 2021 m. reikalingas finansavimas iš VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų:

1.      Objektų sąrašui – 1 328 000,00 Eur.

2.      Šalčininkų r. Kalesninkų sen. Mantviliškių k. Gėlių g. (Nr. Ka-9012) – 108 000,00 Eur;

3.      Šalčininkų r. Turgelių sen. Balandiškių k. Gėlių g. (Nr. Tu-13001), Valakininkų k. Krantinės g. (Nr. Tu-13034), Linksmoji g. (Nr. Tu-13035) – 157 800,00 Eur;

4.      Šalčininkų r. Turgelių sen. Tabariškių k. Mokyklos g. (Nr.Tu-13025) – 13 990,00 Eur.

Sprendimo projektą parengė:

Komunalinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Zdanovič, tel. (8 380) 20 211.

Trumpas sprendimo aprašymas:

Patvirtinti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamus 2021 m. Šalčininkų rajono savivaldybės objektus.