Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-04-08 Nr.21
KlausimasPR-757 22. PR-757. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-757 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO, BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR ATVEJO VADYBOS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-757 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO, BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR ATVEJO VADYBOS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
PR-757 DĖL ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO, PALAIKYMO IR (AR) ATKŪRIMO PASLAUGŲ TEIKIMO, BENDRO DARBO SU ŠEIMOMIS ORGANIZAVIMO IR ATVEJO VADYBOS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Aprašymas
  1. Projekto tikslai

Palaikyti, stiprinti, atkurti, ugdyti šeimos socialinius įgūdžius, bendrauti ir bendradarbiauti šeimoje ir už jos ribų, rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko fizinį ar psichinį saugumą ir jo interesus. Šiuo sprendimu siūloma patvirtinti naują Šalčininkų rajono savivaldybės socialinių įgūdžių ugdymo palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, bendro darbo su šeimomis organizavimo ir atvejo vadybos taikymo tvarkos aprašą.

  1. Projekto esmė

Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų katalogu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės rizikos veiksnių šeimose nustatymą ir pagalbos šeimoms proceso savivaldybėse organizavimą, o taip pat į Šalčininkų socialinių paslaugų centro pateiktus siūlymus ir socialinių paslaugų teikimo šeimoms auginančioms nepilnamečius vaikus, patirtį. 

  1. Sprendimo priėmimo pasekmės

                      Neigiamų sprendimo priėmimo pasekmių nėra.

  1. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Bus panaikintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. T-706 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės bendro darbo su šeimomis tvarkos aprašo patvirtinimo“.