Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdis Nr.21
KlausimasPR-756 12. PR-756. Dėl atstovų skyrimo į Šalčininkų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-756 DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS
PR-756 DĖL ATSTOVŲ SKYRIMO Į ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS
Aprašymas
  1. SPRENDIMO PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI.

Sprendimo projekto tikslas ir uždaviniai – skirti atstovus į rajono savivaldybės sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybas. Šiuo metu savivaldybės sveikatos įstaigų stebėtojų tarybose atstovų skaičius neatitinka teisės aktais nustatytų reikalavimų, kadangi nuo 2020 m. spalio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimai. Įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Stebėtojų taryba sudaroma iš dviejų LNSS viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos paskirtų asmenų; dviejų savivaldybės, kurios teritorijoje yra įstaigos buveinė, tarybos paskirtų asmenų ir vieno įstaigos pagal Darbo kodeksą veikiančio darbuotojų atstovo paskirto asmens. Stebėtojų tarybos narių kadencijų skaičius nėra ribojamas.

2 . LĖŠŲ POREIKIS PRIIMTAM SPRENDIMUI ĮGYVENDINTI.

                      Priėmus sprendimą, papildomų lėšų sprendimo įgyvendinimui nereikės