Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdžiai

Posėdžio pavadinimas Tarybos posėdis 2021-04-08 Nr.21
KlausimasPR-746 17. PR-746. Dėl Šalčininkų socialinių paslaugų centro bendrųjų ir specialiųjų paslaugų kainų nustatymo
Būsena Įtrauktas
Pranešėjas R.Sokolovič
Dokumento Nr. Dokumento pavadinimas Dokumentas
PR-746 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO
PR-746 DĖL ŠALČININKŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRŲJŲ IR SPECIALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (PRIEDAS)
Aprašymas
  1. Projekto tikslas ir esmė.

                      Sprendimo projektu siūloma patvirtinti Šalčininkų socialinių paslaugų centro teikiamų bendrųjų ir specialiųjų (pagalbos į namus, laikino atokvėpio paslaugos teikiant pagalbą asmens namuose, dienos socialinės globos bei laikino atokvėpio paslaugos organizavimas, teikiant dienos socialinę globą ar trumpalaikę socialinę globą) kainas.

                      1.1. Pagalbos į namus paslaugos  kaina – 3,90 Eur/val.

                      Pagalbos į namus valandinis įkainis apskaičiuotas pagal patvirtintus 2021 m. įstaigos biudžeto rodiklius. 2021 m. pagalbos į namus paslaugos planuojama suteikti 101 asmeniui. Paslaugas teiks 19 socialinio darbuotojo padėjėjų (11,6 etato). Pagalbos į namus paslaugos teikiamos iki 10 valandų per savaitę. Pagalbos į namus paslaugos kainą sudaro  bendroji kainos dalis (BKD) ir kintamoji kainos dalis (KKD).

                      1.2. Dienos socialinės globos paslaugos kaina – 4,20 Eur/val.

                      Dienos socialinės globos valandinis įkainis apskaičiuotas pagal  patvirtintus 2021 m. įstaigos biudžeto rodiklius. 2021 m. dienos socialinės globos paslaugas planuojama suteikti 14 asmenų. Paslaugas teiks 10 socialinio darbuotojo padėjėjų (4,4 etatai).

                      Laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant dienos socialinę globą – 4,20 Eur/val.

                      Laikino atokvėpio paslauga organizuojama teikiant trumpalaikę socialinę globą – 4,20 Eur/val.                                                                        

Pagal patvirtintą LR Vyriausybės socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo  metodikos IV skyriaus 26 punktą rekomenduojama, kad socialinių paslaugų įstaigos administracinio, ūkinio ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo įmokos, darbdavių socialinė parama pinigais, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruočių išlaidos nesiektų daugiau kaip 20 procentų viso socialinių paslaugų centro darbo užmokesčio fondo.             2. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas (norminiams teisės aktams).

                      Priėmus teikiamą sprendimo projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma.

                      Antikorupcinis sprendimo projekto vertinimas neatliekamas.